تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام املاک مشاعی به منظور تعیین موقعیت دقیق قطعه مشاعی می باشد و منظور از ملک مشاعی ملکی می باشد که بین دونفر یا چند نفر به طور مشترک باشد یعنی در مالکیت یک ملک چند نفر شریک باشند و هر یک از مالکین علاوه بر سهم خود،از […]

بیشتر بخوانید