تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور تثبیت و میخ کوبی اراضی روی زمین و اخذ سند تک برگ و یا امور دیگری مثل حل اختلافات کاربرد دارد و در تهیه این نقشه دقت حرف اول را می زند و باید این نقشه با دقت بالا تهیه گردد […]

بیشتر بخوانید