تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران که معمولا مساحت و متراژ مشخصی ندارند انجام می شود تا حدود اربعه ملک روی زمین تثبیت شود و با تهیه این نقشه موقعیت منحصر به فرد ملک به همراه دیگر اطلاعات مکانی ملک مشخص میشود و در نهایت امکان اخذ سند تک برگ نیز برای […]

بیشتر بخوانید