تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای است که شهرداری به منظور صدور جواز ساخت در خواست خواهد کرد با تهیه این نقشه مساحت، ابعاد و موقعیت مکانی ملک با دقت بالا معلوم و مشخص می شود. تهیه این نقشه از عهده افراد غیر متخصص بر نمی آید و تنها از عهده افراد متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران که منظور تهیه یک نقشه یو تی ام است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام جانمایی شده و این فرمت نقشه یو تی ام فرمت مد نظر شهر داری است که امروزه یکی از مدارک  مهم برای طی کردن  مراحل اداری مربوط به ملک است و باید حتما تهیه […]

بیشتر بخوانید