تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام با مختصات یو تی ام

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام با مختصات یو تی ام به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و منظور از نقشه هوایی نقشه یو تی ام ای است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام که عوارض یک محدوده را در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش می دهد جانمایی شده است و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه هوایی 1/2000 ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران

تهیه نقشه هوایی ۱/۲۰۰۰ ام در تهران که منظور تهیه یک نقشه یو تی ام است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام جانمایی شده و این فرمت نقشه یو تی ام فرمت مد نظر شهر داری است که امروزه یکی از مدارک  مهم برای طی کردن  مراحل اداری مربوط به ملک است و باید حتما تهیه […]

بیشتر بخوانید