تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب شهرداری و تهیه نقشه یو تی ام این نقشه ها از جانب شهرداری به منظور صدور جواز ساخت در خواست میگردد تا در نتیجه با صدور این جواز اجازه ساخت و ساز به مالک داده شود. شهرداری برای پی بردن به موقعیت ملک، اختلاف ارتفاع بین ملک و گذر ها و […]

بیشتر بخوانید