تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و منظور از نقشه مصوب شهرداری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهر داری است در واقع برای انجام ساخت و ساز در ملک باید جواز ساخت و ساز اخذ شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز، […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست میکند تا در نتیجه جواز ساخت با توجه به ابعاد و مساحت ملک صادر گردد و تهیه این نقشه را بهتر است به یک متخصص بسپارید زیرا در آنصورت از مزایای دیگر تهیه این نقشه پس از ساخت ملک […]

بیشتر بخوانید