تهیه نقشه مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه مصوب برای شهرداری در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و منظور از نقشه مصوب شهرداری نقشه ای می باشد که مورد تایید شهر داری است در واقع برای انجام ساخت و ساز در ملک باید جواز ساخت و ساز اخذ شود و برای اخذ جواز ساخت و ساز، […]

بیشتر بخوانید