تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری یکی از نقشه های مصوب شهرداری است که به منظور صدور جواز ساخت از مالکین در خواست می گردد برای اینکه نقشه تهیه شده با دقت مطلوب و فرمت مورد نظر شهرداری تهیه گردد تا شهرداری نقشه تهیه شده را قبول نماید بایستی به فرد متخصص مانند […]

بیشتر بخوانید