تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات utm

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات utm

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات utm به منظور تعیین موقعیت دقیق املاک تهیه میشود و برای تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک بهترین شخصی که می تواند این کار را به طور دقیق انجام دهد و تجربه و تخصص لازم را داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به این صورت می باشد که جانمایی پلاک ثبتی یعنی با استفاده ازاسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک راتهیه کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین مشخص شود که مالک از آن باخبر نیست و سپس موقعیت دقیق آن روی نقشه نمایش داده شود سپس با استفاده از آن مالک می تواند برای تهیه سند تک برگ نیز اقدام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین و ثابت کردن مرزهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که امروزه نقشه ای که از جانمایی ملک به دست می آید یکی از اصلی ترین مدارک هر ملکی است. تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید