تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و نقشه جانمایی پلاک ثبتی نقشه یو تی ام است که پس از عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه می گردد زمانی لازم از این نقشه تهیه شود که آدرس و حدود ملک معلوم نباشد و در نتیجه با انجام این […]

بیشتر بخوانید