تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای املاکی مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت ملک آن نامشخص می باشد و مالک میخواهد از موقعیت دقیق ملک باخبر شود و برای ملک سند تک برگ اخذ کند همچنین برای زمینهای کشاورزی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین مشخص شود که مالک از آن باخبر نیست و سپس موقعیت دقیق آن روی نقشه نمایش داده شود سپس با استفاده از آن مالک می تواند برای تهیه سند تک برگ نیز اقدام […]

بیشتر بخوانید