تهیه نقشه جانمایی پارکینگ

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران به این جهت انجام می شود که تعداد پارکینگ های یک آپارتمان و همچنین سالم بودن یا مزاحم بودن پارکینگ ها مشخص خواهد شد. اینکار میبایست حتما توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام شود زیرا آنان از تخصص و تجربه در این زمینه برخوردار […]

بیشتر بخوانید