تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران

تهیه نقشه جانمایی ثبتی املاک در تهران  را می توان به یک فرد متخصصی که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد در صورتی که آدرس ملک مشخص نباشد برای اینکه بتوان آن را مشخص نمود می بایست این عملیات توسط این کارشناس انجام شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی […]

بیشتر بخوانید