تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان ها و تعیین مساحت به منظور جلوگیری ازضرر و زیان در انجام معامله ای می باشد که در آن قرار است واحدی از آپارتمان که به صورت پیش فروش می باشد انجام شود در واقع واحد های آپارتمانی که به صورت پیش فروش می باشد چون هنوز ساخت و ساز آپارتمان […]

بیشتر بخوانید