تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که امروزه با توجه به این مساحت تعیین شده خرید و فروش ملک انجام میشود و برای املاکی که دارای سند تک برگ نیستند و امکان کمتر بودن و یا بیشتر بودن مساحت […]

بیشتر بخوانید