تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعاونی مسکن توسط کارشناس با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد مشخص شود.پیش تفکیک آپارتمان پیش از پایان ساخت و ساز انجام میشود تا در نتیجه با بدست آمدن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان انجام معامله مطمئن ممکن باشد. انجام پیش تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت و خرید به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت و ساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان نقشه برداران رسمی نظام مهندسی قابل انجام می باشد تا در نهایت با معلوم شدن مساحت دقیق واحد های آپارتمانی سند مالکیت رسمی برای هر یک از واحد های آپارتمانی صادر گردد و سند اولیه باطل گردد همچنین برای اینکه هر یک معاملات واحد های آپارتمانی قبل از پایان ساخت و […]

بیشتر بخوانید
روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

روش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق واحد های آپارتمان به این صورت می باشد که اگر قرار باشد ملک را پیش فروش کنید با مساحت و اندازه دقیق آن اینکار را انجام دهید. اینکار هم به نفع فروشنده و هم به نفع خریدار خواهد بود خریدار و فروشنده به صورت دلخواه و داوطلبانه میتوانند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت آپارتمانی که به منظور خرید و فروش ملک تعیین میشود و امروزه خرید و فروش ملک با توجه به قیمت روز ملک و مساحت تعیین شده انجام می شود که این مساحت دقیق در سند های تک برگ که برای هر واحد صادر میشود از طریق تفکیک آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش نویس سند به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که امروزه با توجه به این مساحت تعیین شده خرید و فروش ملک انجام میشود و برای املاکی که دارای سند تک برگ نیستند و امکان کمتر بودن و یا بیشتر بودن مساحت […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد برای پیش خرید و یا پیش فروش ملک است که با توجه به این مساحت تعیین شده از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری و نقشه های ترسیم شده و قیمت روز ملک کار خرید و فروش ملک با اطمینان خاطر انجام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای پیش فروش ملک به منظور تعیین مساحت دقیق ملک انجام می شود و با تعیین این مساحت می توان کار پیش خرید یا پیش فروش ملک انجام می شود و تا با توجه به مساحت تعیین شده کار خرید ملک با اطمینان کامل انجام شود. تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه برای صدور سند برای هر واحد و یا پیش خرید و پیش فروش ملک با اطمینان خاطر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود و برای انجام این کار باید با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد و […]

بیشتر بخوانید