تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پایانکار برای معاملات را می توان به کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص است سپرد و این متخصص برای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان از روش ها و تجهیزات مخصوصی بهره می گیرد تا در نتیجه این نقشه با دقت بالا حاصل شود در نتیجه با به دست آمدن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق توسط کارشناس رسمی دادگستری برای انجام معامله مطمئن و جلوگیری از ضرر و زیان خریدار و فروشنده انجام می شود در واقع اگر قرار باید معامله به صورت پیش خرید انجام شود باید مساحت دقیق واحد پیش فروشی مشخص شود تا خریدار بتواند با اطمینان کامل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای برج های مسکونی و تجاری انجام می شود تا اطلاعات فنی هر واحد با دقت بالا حاصل شوند. در واقع با تفکیک مساحت و ابعاد دقیق هر یک از واحد ها در طبقات به دست می آید. همچنین علاوه بر اینکه مساحت و ابعاد واحدها که قسمت اختصاصی آپارتمان است، […]

بیشتر بخوانید