تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای انبوه سازی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد برای پیش خرید و یا پیش فروش ملک است که با توجه به این مساحت تعیین شده از طرف کارشناس رسمی نقشه برداری و نقشه های ترسیم شده و قیمت روز ملک کار خرید و فروش ملک با اطمینان خاطر انجام […]

بیشتر بخوانید