تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان با کمترین هزینه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی تهیه می شود.در واقع هزینه های تهیه نقشه پیش تفکیک طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود و هزینه آن در مقابل ضرر و زیان هایی که ممکن است با انجام نداد آن به […]

بیشتر بخوانید