تهیه نقشه تجمیعی برای املاک

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران صورت می گیرد تا در نهایت بتوان برای ملک تجمیعی سند تک برگ اخذ نمود. املاک تجمیعی از دو یا چند ملک تشکیل شده است که این املاک یک ملک واحد را میسازند و نقشه تجمیعی با مختصات یو تی ام باید با دقت بالا تهیه گردد تا […]

بیشتر بخوانید