تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت مکانی ملک و در نهایت ثبت در سیستم کاداستر انجام می گیرد. این عملیات برای اراضی ای که مساحت زیادی دارند و املاکی که حدود مشخصی روی زمین ندارند و موقعیت آنها نیز مشخص نیست انجام می شود تا موقعیت ملک مشخص و تثبیت […]

بیشتر بخوانید