تهیه سند ماده 147

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور تثبیت مالکیت فرد بر اراضی و املاک انجام می گیرد. مالکین این املاک در صورتی که شرایطی را داشته باشند می توانند طبق ماده ۱۴۷ اقدام به اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد کنند. یکی از مدارکی که برای اخذ سند مالکیت برای املاک فاقد […]

بیشتر بخوانید