تهیه سند تک برگ

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن به این صورت می باشد که برای این که مالکی برای ملک خود سند تک برگ اخذ نماید باید برای ملک نقشه یو تی ام تهیه کند تا موقعیت دقیق این ملک مشخص شود در واقع نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی […]

بیشتر بخوانید
تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک

تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک

تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک که امروزه به عنوان سند به روز شده برای ملک به شمار می رود و یک سند سیستمی است و به این منظور است که برای صدور این سند باید موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین از طریق تهیه نقشه یو تی ام مشخص شود و تمامی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای هر ملک که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی به تهیه نقشه یو تی ام ختم میشود و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم و پایه و اساس کار سند است که باید حتما تهیه و توسط کار شناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مرزهای یک ملک و مشخص کردن جای دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که برای انجام این کار از مختصات های یو تی ام استفاده می شود و حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید