تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن

تهیه سند تک برگ برای املاک و مزایا و معایب آن به این صورت می باشد که برای این که مالکی برای ملک خود سند تک برگ اخذ نماید باید برای ملک نقشه یو تی ام تهیه کند تا موقعیت دقیق این ملک مشخص شود در واقع نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی […]

بیشتر بخوانید