تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد

تفکیک آپارتمان ها برای تعیین مساحت دقیق هر واحد امری واجب می باشد و زمانی که آپارتمان به طور کامل تکمیل شد و ساخت آن به اتمام رسید،سازنده قصد این کار را دارد که برای تمام واحد ها سند تک برگ اخذ کند و برای اخذ سند تک برگ باید مساحت دقیق واحد ها مشخص […]

بیشتر بخوانید