تفکیک آپارتمان برای مجتمع

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران به این دلیل انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان معلوم گردد. تفکیک با تجهیزات دقیقی انجام می شود که در نهایت میتوان با استفاده از نقشه تفکیک تهیه شده از عملیات تفکیک سند تک برگ برای هر واحد اخذ نمود و تفکیک کاملا […]

بیشتر بخوانید