تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک و تفکیک آپارتمان فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری می باشد. این متخصص با انجام عملیات تفکیک آپارتمان و پیش تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ دقیق واحد های آپارتمانی را به دست می آورد و از این اطلاعات قبل و بعد از اخذ پایان کار استفاده می شود تا در نتیجه سند […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران به این دلیل انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر واحد از آپارتمان معلوم گردد. تفکیک با تجهیزات دقیقی انجام می شود که در نهایت میتوان با استفاده از نقشه تفکیک تهیه شده از عملیات تفکیک سند تک برگ برای هر واحد اخذ نمود و تفکیک کاملا […]

بیشتر بخوانید