تفکیک آپارتمان املاک تجاری فاقد سند

تفکیک آپارتمان املاک تجاری فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان املاک تجاری فاقد سند تک برگ

تفکیک آپارتمان املاک تجاری فاقد سند تک برگ را پیش از این که ساخت و ساز آپارتمان به اتمام برسد می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این فرد متخصص برای انجام این عملیات و سپس برآورد مساحت دقیق و واقعی هر واحد از آپارتمان از تجهیزات دقیقی همانند متر لیزری بهره می گیرد. تفکیک […]

بیشتر بخوانید