تفسیر عکس هوایی

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه که تهیه آن حتما باید به یک فرد متخصص و معتبری همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود و زمانی لازم است که عکس های هوایی تفسیر شوند و گزارش آن به صورت یک تامین دلیل فراهم شود که اختلافات ملکی به وجود آمده باشد و برای حل […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی با منابع طبیعی با تفسیر عکس هوایی  با مراجعه به یک فرد متخصص و مورد اعتمادی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است  در حقیقت زمانی این اختلاف پیش می آید که دولت اراضی متعلق به یک فرد را ملی به حساب بیاورد و در این صورت اراضی متعلق به اداره منابع طبیعی […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی

حل اختلافات ملکی بر سر مرزها با تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.باتفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص میشود و همچنین با استفاده از عکس های هوایی می توان حدود ملک را مشخص کرد. حل اختلافات ملکی […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

هزینه تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل

هزینه تفسیر عکس هوایی برای تامین دلیل که برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی برای طرح دعوا یا اثبات ادعای محکوم له ارائه می شود به نوع عکس هوایی و سالی که عکس برداری انجام شده است بستگی دارد که در نهایت تامین دلیل با توجه به تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید