تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس برای تعیین مرزهای ملک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر اختلافاتی برسر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای این کار از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا را می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی درخواست انجام آن را به وی داد از این مورد میتوان برای تامین دلیل برای دادگاه و شورای حل اختلاف برای امور ملکی استفاده کرد در واقع از تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل و ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری تفسیر و تامین دلیل مربوطه با توجه به تفسیر انجام شده ارائه می شود. تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل عکس های هوایی که توسط هواپیماها از سطح زمین گرفته […]

بیشتر بخوانید