تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای املاک توسط کارشناس برای تعیین مرزهای ملک مورد استفاده قرار می گیرد در واقع اگر اختلافاتی برسر حدود ملک بین مالکین دو ملک مجاور به وجود بیاید برای اینکه اختلافات آن ها رفع شود باید حدود املاک به طور دقیق مشخص شود و برای این کار از تفسیر […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل که این تامین دلیل گزارش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که حاصل کار تفسیر عکس هوایی و یا ماهواره ای است و برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی تهیه و مهر و امضا می شود و یکی از مدارک مهم برای اثبات ادعا است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات ملکی به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه انجام می شود که تفسیر عکس هوایی یکی از مدارک اصلی و مهم برای ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی است که این عکس ها توسط ماهواره ها و یا هواپیماها از سطح زمین گرفته می شود و مرجع مهمی برای […]

بیشتر بخوانید
نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی

نحوه تفسیر عکس هوایی و معرفی کارشناس رسمی به منظور ارائه تامین دلیل به دادگاه یا انجام جانمایی ملکی با استفاده از عکس های هوایی که برای این کار با تفسیر عکس های هوایی مرزهای ملک که در زمان های گذشته از طریق دیوار کشی مشخص بوده و با تفسیر این نوع از عکس ها […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل و ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری تفسیر و تامین دلیل مربوطه با توجه به تفسیر انجام شده ارائه می شود. تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل عکس های هوایی که توسط هواپیماها از سطح زمین گرفته […]

بیشتر بخوانید