تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا

تفسیر عکس هوایی برای تعیین عدم وجود بنا را می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی درخواست انجام آن را به وی داد از این مورد میتوان برای تامین دلیل برای دادگاه و شورای حل اختلاف برای امور ملکی استفاده کرد در واقع از تفسیر عکس های هوایی و […]

بیشتر بخوانید