تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده با هدف فراهم کردن تامین دلیل انجام می گیرد و اراضی ملی به اراضی گفته می شود که سابقه احیا در آن وجود ندارد و اراضی شکل طبیعی خود را حفظ کرده است. در نتیجه برای این که بتوان اراضی را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید