تفسیر عکس های هوایی

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای هم برای جانمایی ملک و هم برای حل اختلافات ملکی که ممکن است بر سر حدود و مرز ها اتفاق بیوفتد و هم ممکن است این اختلافات بین مالین اراضی با دولت اتفاق بیوفتد،کاربرد دارد و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای حتما باید […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاعات توسط هواپیما با استفاده از شاتر و دوربینی که به آن متصل میباشد تهیه می شود و این عکس ها توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس

تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و به منظور تامین دلیل برای ارائه به دادگاه می باشد و عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه و ذخیره می شود. تهیه گزارش تفسیر عکس های هوایی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی

تفسیر عکس های هوایی برای زمین های مسکونی و کشاورزی کاربرد های فراوانی دارد و باعث حل بسیاری از مسائل خواهد شد از جمله کاربرد هایی که تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای دارد این است که از آن می توان برای حل اختلافات که ممکن است بین املاک مجاور به دلیل اختلاف در […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک به این منظور استفاده می شود که یک تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه شود که برای حل اختلافات بر سر حدود ملک با همسایگان املاک مجاور از آن استفاده شود و در واقع تفسیر عکس هوایی از گذشته تا امروزه کاربرد های زیادی داشته […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا به این منظور انجام می گیرد که ثابت شود در آن منطقه ملک وجود داشته است تا مثلا بتواند در آن محل ساحت و ساز کند یا اینکه سند تک برگ برای آن اخذ کند برای این کار مالک می تواند به متخصص این […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به این منظور انجام می شود که مالک زمین خود را از دولت باز پس گیرد. زیرا دولت برخی از اراضی را اراضی ملی تشخیص می دهد و در این صورت آن را تصاحب می کند و سند مالک باطل می شود. و برای اینکه خلاف آن را […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک انجام می شود که در این روش مالک از وجود دیوار کشی یا اثاری مبنی بر وجود مرزهای ملک در سال های گذشته اطمینان دارد که با تهیه عکس های هوایی و تفسیر آن ها مرز های ملک تعیین میشود ودر نهایت […]

بیشتر بخوانید