تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک باید به عنوان یک مدرک ضروری برای ارائه به دادگاه ها آماده شود و این اختلافات ممکن است بر سر حدود ملک بین املاکی که مجاور هم قرار دارند پیش بیاید و یا مالک به اختلافاتی با اداره منابع طبیعی بر بخورد و اراضی […]

بیشتر بخوانید