تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تعیین وجود بنا به این منظور انجام می گیرد که ثابت شود در آن منطقه ملک وجود داشته است تا مثلا بتواند در آن محل ساحت و ساز کند یا اینکه سند تک برگ برای آن اخذ کند برای این کار مالک می تواند به متخصص این […]

بیشتر بخوانید