تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای حل اختلافات املاک باید به عنوان یک مدرک ضروری برای ارائه به دادگاه ها آماده شود و این اختلافات ممکن است بر سر حدود ملک بین املاکی که مجاور هم قرار دارند پیش بیاید و یا مالک به اختلافاتی با اداره منابع طبیعی بر بخورد و اراضی […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاعات توسط هواپیما با استفاده از شاتر و دوربینی که به آن متصل میباشد تهیه می شود و این عکس ها توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و […]

بیشتر بخوانید