تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

انجام تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای هم برای جانمایی ملک و هم برای حل اختلافات ملکی که ممکن است بر سر حدود و مرز ها اتفاق بیوفتد و هم ممکن است این اختلافات بین مالین اراضی با دولت اتفاق بیوفتد،کاربرد دارد و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای حتما باید […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک

تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک به این منظور استفاده می شود که یک تامین دلیل برای ارائه به دادگاه تهیه شود که برای حل اختلافات بر سر حدود ملک با همسایگان املاک مجاور از آن استفاده شود و در واقع تفسیر عکس هوایی از گذشته تا امروزه کاربرد های زیادی داشته […]

بیشتر بخوانید