تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای زمین های کشاورزی جر موارد پرکاربرد است که امروزه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد به طور خلاصه در بیشتر موارد برای تعیین حدود اراضی و یا حل اختلافات از تفسیر این عکس ها استفاده می شود و با مشخص شدن حدود اراضی بسیاری از مسائل حل خواهد […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است و کارشناس با تفسیر این عکس ها اطلاعات ارزشمندی را استخراج میکند و این اطلاعات ارزشمند برای امور مربوط به ملک استفاده می شود و کاربرد های فراوانی دارد و لازم به ذکر […]

بیشتر بخوانید