تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری

تفسیر عکس های ماهواره ای و هوایی برای املاک شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی قابل انجام است و کارشناس با تفسیر این عکس ها اطلاعات ارزشمندی را استخراج میکند و این اطلاعات ارزشمند برای امور مربوط به ملک استفاده می شود و کاربرد های فراوانی دارد و لازم به ذکر […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل که این تامین دلیل گزارش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که حاصل کار تفسیر عکس هوایی و یا ماهواره ای است و برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی تهیه و مهر و امضا می شود و یکی از مدارک مهم برای اثبات ادعا است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس های ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک انجام می شود که در این روش مالک از وجود دیوار کشی یا اثاری مبنی بر وجود مرزهای ملک در سال های گذشته اطمینان دارد که با تهیه عکس های هوایی و تفسیر آن ها مرز های ملک تعیین میشود ودر نهایت […]

بیشتر بخوانید