تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس ماهواره ای برای تامین دلیل که این تامین دلیل گزارش کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری است که حاصل کار تفسیر عکس هوایی و یا ماهواره ای است و برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی تهیه و مهر و امضا می شود و یکی از مدارک مهم برای اثبات ادعا است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و […]

بیشتر بخوانید