تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام

کارشناس جانمایی پلاک ثبتی-تعیین هزینه تهیه نقشه یو تی ام بر عهده سازمان نقشه برداری کشور می باشد و هر ساله ازطرف این سازمان ابلاغ می شود و جا نمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام بمنظور تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید