تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی

تعیین موقعیت دقیق ملک با قولنامه یا سند قدیمی به این منظور انجام می شود که مالک به مکان دقیق ملک با اسنادی که دست دارد پی ببرد که برای تعیین موقعیت دقیق ملک که با استفاده از اسناد موجود مثل قولنامه ، سند دفترچه ای، بنچاق و غیره انجام می شود جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید