تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام - جانمایی ملک - تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک

نقشه یو تی ام – جانمایی ملک – تعیین مختصات ملک که با این امور تعیین مرزهای دقیق یک ملک و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود و با انجام این کار و تهیه نقشه یو تی ام از ملک که یکی از مهم ترین مدارک برای هر ملکی است و […]

بیشتر بخوانید