تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحدهای آپارتمان را که به صورت پیش فروش میباشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی  اشد در این صورت معامله مطمئن نمی باشد زیرا ممکن است در پایان ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید