تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید مطمئن را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد کارشناس رسمی دادگستری برای انجام این عملیات از تجهیزات مخصوصی استفاده خواهد کرد و برآورد مساحت و متراژ هر واحد را انجام خواهد داد تا در نتیجه معامله بصورت مطمئن انجام شود. تعیین قیمت تفکیک آپارتمان برای پیش خرید […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران

تعیین قیمت تفکیک آپارتمان مجتمع مسکونی در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحدهای آپارتمان را که به صورت پیش فروش میباشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی  اشد در این صورت معامله مطمئن نمی باشد زیرا ممکن است در پایان ساخت و ساز […]

بیشتر بخوانید