تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری بر طبق تعرفه های سازمان نقشه برداری تعیین می شود و برای اجرای بر رو کف لازم است نقشه ای تهیه گردد که شامل شیب ملک، مساحت و موقعیت دقیق ملک و همچنین حدود ملک باشد این نقشه همان نقشه یو تی ام با […]

بیشتر بخوانید