تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند برای املاکی که فاقد سند رسمی می باشند و مالک آن موفق به انتقال مالکیت نشده است و برای این که بتوان برای اینگونه املاک سند تک برگ اخذ نمود قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند ایجاد شد. برای اینکه بتوان بر طبق این قانون […]

بیشتر بخوانید