تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد و برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی یک سری مدارک مورد نیاز است که این مدارک شامل ۱٫ اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی. ۲٫کپی از سند مالکیت اولیه ملک (در اسناد قولنامه ای ) ۳٫اصل و کپی تمام قولنامه […]

بیشتر بخوانید